BENGT LANDIN

BENGT LANDIN
Grafiker och bildkonstnär. Född i Stockholm 1933. Utbildning: Konstfackskolan 1953-1957, Konstakademin i Stockholm, i grafisk konst 1958-1963. Lärare vid denna tid var Harald Sellberg och Jurgen von Konow. Han stod i så bra förhållande till sina lärare att Sellberg skänkte honom sin tryckpress. Han var lärare på Konstfackskolan 1967. Han skildrar människan i aktuella sociala situationer. I början på 1970-talet övergår han mer och mer till litografi i sin grafiska produktion. Han använder mycket färg och motiven är på gränsen till det surrealistiska samt, mycket realistiska och detaljerade. Utställningar: som medlem i IX-gruppen har han deltagit i utställningar över praktiskt taget hela världen. Dessutom mängder av egna utställningar både i Sverige och utomlands. Ungdomsbiennalen i Paris 1963, Bianco e Nero, Lugano 1964. Utfört diplomen till Nobelpristagarna i kemi, fysik och ekonomi under flera år. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling, museum i Sundsvall, Falun, Västerås, New York, Leningrad, Dresden. Museum of modern art i New York, Kopparstickskabinettet i Dresden, Erimitaget i Leningrad samt, Malmö, Västerås, Eskilstuna, samt Helsingfors.
Bild: Träsnitt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »