GUNNAR ÅBERG

GUNNAR ÅBERG
Bildkonstnär. (Axel GUNNAR). Född 1869 i Uddevalla, död 1894. Utbildning: Konstakademien i Stockholm 1886-1892 och i Paris för Léon Bonnat, där han kamperade tillsammans med Pelle Swedlund vintern 1889-1990. Han fick under Konstakademitiden tillstånd att teckna djur på Veterinärhögskolan och fick under studieåren synbarligen starka intryck av Liljefors. Han var en formellt säker begåvning och han avslutade sin akademiska studietid med kunglig medalj. I kretsen av Axel Sjöbergs kamrater har han tillskrivits platsen som dennes bäste vän. Till August Strindbergs bok "Blomstermålningar och djurstycken. Ungdomen tillegnade" 1888, gjorde han tillsammans med Axel Sjöberg illustrationer, små blygsamma vignetter. Hans intresse för djur visade sig i en fågelbild, reproducerad i, Palettskrap 1890. Han släppte aldrig det vederhäftigt sakliga greppet på motiven. Han målade djur och landskap. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Uppsala Universitetsbibliotek, samt Bohusläns museum.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »