AUGUST LUNDBERG

AUGUST LUNDBERG
Bildkonstnär. Född 1882 i Stockholm, död där 1946. Utbildning: Konstnärsförbundets skola i 3 år, samt i Frankrike och på Korsika i 6 år. Han målade stiliserat, med rena färgplan, landskap och stilleben. Han var en mycket moderat expressionist. När, De unga, bildades blev han en kort tid medlem av sammanslutningen, men han lämnade föreningen innan dess debututställning 1909. Under studietiden i Paris kom han att tillhöra, De åtta – svenska expressionister, men deltog ej i utställning i Stockholm 1912. Helst höll han sig helst borta från utställningslivet. Han ställde ut endast två gånger i Stockholm 1924 och 1943, samt på Svensk konst, Chalmers-Valand i Göteborg, 1923. Representerad: Moderna muséet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »