ARVID LUNDBÄCK

ARVID LUNDBÄCK
Bildkonstnär, protokollssekreterare, miniatyrmålare och kopparstickare. Född 11 juni 1752 Värmland, död 18 april 1827 i Stockholm. Utbildning: Lundbäck blev student i Uppsala 1774, efter studierna anställdes han som protokollssekreterare och skönskrivare i Utrikes statsexpeditionen. Som konstnär var han en skicklig kalligraf och miniatyrmålare. Han deltog med en porträttminatyr av Adolf Fredrik i Konstakademins utställning 1785 året efter målade han sitt eget självporträtt. I kopparstick utförde han 1810 ett porträtt av Oscar I som barn. Ytterligare kända minatyrmålningar av Lundbäck är ett av Drottning Desideria och Oscar, en ung dam utförd 1786, Carl Edvard Taube, Gustav III, och Karl XIII. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm med fyra miniatyrmålningar från den Wicanderska samlingen.
Bild:Portrait of a lady.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »