ARVID LUNDBÄCK

ARVID LUNDBÄCK
Bildkonstnär, protokollssekreterare, miniatyrmålare och kopparstickare. Född 11 juni 1752 Värmland, död 18 april 1827 i Stockholm. Lundbäck blev student i Uppsala 1774, efter studierna anställdes han som protokollssekreterare och skönskrivare i Utrikes statsexpeditionen. Som konstnär var han en skicklig kalligraf och miniatyrmålare. Han deltog med en porträttminatyr av Adolf Fredrik i Konstakademins utställning 1785 året efter målade han sitt eget självporträtt. I kopparstick utförde han 1810 ett porträtt av Oscar I som barn. Ytterligare kända minatyrmålningar av Lundbäck är ett av Drottning Desideria och Oscar, en ung dam utförd 1786, Carl Edvard Taube, Gustav III, och Karl XIII.
Lundbäck finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm med fyra miniatyrmålningar från den Wicanderska samlingen.
Bild:Portrait of a lady.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »