ARTHUR SAHLÉN

ARTHUR SAHLÉN
Bildkonstnär och grafiker. (ARTHUR Oliver Julianus). Född 1882 i Säm, Älvsborgs län, död 1945 i Stockholm. Utbildning: Han studerade på Konstnärsförbundets skola, i Paris, samt för Karl Nordström. Han har målat porträtt i olja, men mest känd som en av våra främsta grafiker med träsnitt som specialitet, ibland i färg. Motiven är dels porträtt, dels landskap och stockholmsbilder. Han har utgivit flera skrifter, illustrerade med hans träsnitt. Han medverkade som utställare vid, De Ungas, första utställning 1909 på Hallins konsthandel i Stockholm. Representerad: i ett stort antal in och utländska muséer, i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Norrköping,Västerås, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, Dresden, Wien, New York, London och Honolulu. Han var medlem i Föreningen Original-Träsnitt, som 1947, uppgick i Grafiska Sällskapet.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »