ANTON BERNDES

ANTON BERNDES
Miniatyrmålare, gravör, och konstskriftställare. (Anton Ulrik). Född 1757 i Uppland, död 1844 i Stockholm. Bror till Pehr Bernhard Berndes och far till Johan Bernhard Berndes. Berndes arbetade med mycken framgång i mezzotinto (tryckteknik). Som konstskriftställare uppträdde han med Försök om konsten att måla portraiter i miniature (1799) samt med avhandlingen Om färgernas harmoni, och några grunder för målarekonsten (1813). Han blev 1803 ledamot av Kungliga Akademien för de fria konsterna.
Bild:Självporträtt, 1804.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »