ANNA LISA MARKBY

ANNA LISA MARKBY
Grafiker och bildkonstnär. Född i Malmö, död 1999 i Helsingborg. Utbildning: Forums målarskola, samt grafik hos Thormod Larsen. Större delen av sitt liv var hon verksam i Helsingborg, där hon länge bodde på Sofiero gård. Hon arbetade inte minst som grafiker med torrnål, och gjorde små täta kompositioner med motiv som bokryggar, texter och bildinslag. Motiven var dekorativt grupperade men med tydliga budskap, där hon inte minst värnade om en ostörd natur. Hon var verksam inom Individuell Människohjälp och tog också initiativ till eller deltog i många aktiviteter rörande fred och miljöförstöring. Utställningar: flera år på Vikingsbergs vårutställning, Malmö konsthalls höstutställning, samt även i Spanien och Polen. Representerad: Nationalbibliotekets litografiska avdelning i Paris.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »