ANNA SAHLSTRÖM

ANNA SAHLSTRÖM
Bildkonstnär och grafiker. Född 1876 i Utterbyn, Värmland, död där 1956. Hon var syster till skulptören Bror Sahlström och genom honom lärde hon känna flera konstnärer, som Carl Wilhelmsson. Utbildning: Konstnärsförbundets tredje skola 1805 i Stockholm, där hon hade Richard Bergh som lärare. 1806-1807 ägnade hon sig åt grafik, till en början xylografi, som hon lärde av Tekla Nordström, senare arbetade hon uteslutande med träsnitt. 1907-1908 studerade hon för Karl Nordström och 1911 gick hon sporadiskt vid Carl Wilhelmssons skola. Hon vistade hos sin bror i Paris en längre tid 1909-1910, där hon lärde känna både Matisse och Aguéli. Hon och Ivan Aguéli arbetade 1911 tillsammans i Stockholm, i en ateljé som de fått disponera av Richard Bergh. Aguéli satt modell för flera av hennes expressiva träsnitt, under den perioden. Hon har målat porträtt i en kraftig teknik och mustig kolorit, och var en pionjär för den då nästan bortglömda grafikarten, träsnitt. Människor i arbete och barn var till stor del hennes motiv. 1913 var hon åter i Paris och hennes arbeten bär spår av fauvistisk expressionism i hennes träsnitt, Fårklippningen 1915, men en vistelse i Italien 1924, gör att hon får en mera nysaklig framtoning. Sahlströmsgården - Sillegården är ett museum över syskonen Sahlströms verk och liv. Hennes syster Ida textilkonstnär, hon själv och skulptören, brodern Bror. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum och muséet i Karlstad.
Bild: Självporträtt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »