ANNA NORDLANDER

ANNA NORDLANDER
Bildkonstnär. Född 1843 i Skellefteå, Död, 26 februari 1879. Utbildning: Hon antogs vid Konstakademien år 1866, två år år efter att Akademien öppnats för kvinnor. Hon fortsatte sin utbildning i Bryssel och Paris. I en tid då kvinnans plats ansågs vara i hemmet satsade hon på en yrkeskarriär som konstnär. som kvinna var hon född i fel tid. Förutom en del porträtt målade hon flera genretavlor, Fiolspelare och Fattiga barn mata sparvar, samt motiv från Lappland, ofta folktyper. Hennes tavlor visar, koloristisk begåvning, samt säker teknik. Hennes konst och liv uppmärksammades långt senare, under 1990-talet, och gav upphov till bildandet av ett konst och kvinnomuseum i Skellefteå, MAN, Museum Anna Nordlander. I det senare muséets verksamhet ingår vartannat år utdelning av Anna Nordlander-priset. I dag äger Skellefteå kommun ett fyrtiotal verk: porträtt, landskap, samiska och historiska motiv. Anna Nordlander var den första konstnär som skildrat skogssamernas liv. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Museum Anna Nordlander.
Bild: av konstnärinnan Anna Nordlander.


Mer info om ANNA NORDLANDER»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »