ADAM van DUREN

ADAM van DUREN
Tysk arkitekt och skulptör som var verksam i Sverige under senare delen av 1400 och början av 1500-talet. Verk av honom finns i koret av Linköpingsdomen, i Stockholms Storkyrka, på Glimmingehus i Skåne. Frustugan eller borgkapellet, är husets rikast dekorerade med kalkstensreliefer av jungfru Maria med barnet och korsfästelsen, signerad 1505. Sammanställning: 1449 Glimmingehus. 1505 relief Glimmingehus. 1503 bildsten Konung Hans. 1510 gravsten Tycho Brahe. 1506 restaurering och torrläggning av kryptan i Lund. 1514 Brunnskaret med satiriska motiv i Lunds domkyrka. Södra tvärskeppsgaveln med inslaget fönster och stävpelaren i sydöstra hörn. 1512 Ärkebiskop Birger Gunnarssons sarkofag. 1512-1518 Reparation av tornpartiet. 1500-talets andra decennium: en tresidig predikstol av sandsten. 1524 Norra tvärskeppsgaveln, samt angränsande väggpartier med tredelat fönster. Korsvalvet i norra korsarmen utbyttes. Gravsten i kryptan, Anders massen. 1525 Minnessträvpelare. 1527 Mittskeppets norra arkadrad en åsna. Basens södra sida en mänsklig gestalt. Sockeln på Malmöhus slott.
Bild. Glimmingehus.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »