LARS ERIK LINDELL

LARS ERIK LINDELL
Bildkonstnär, grafiker, född i Örnsköldsvik 1933. Han studerade i USA, Chicago-Indianapolis, samt i Paris och arbetar med olja i ett surrealistiskt, neorealistiskt uttryckssätt.
Utställningar: i Sverige, England och USA. Han har även gett ut grafiska blad.