BRITTA BERG

BRITTA BERG
Bildkonstnär och textilkonstnär. Född i Stockholm 1950. Uppväxt i Hälsingland och Medelpad. Bor och arbetar i Stockholm. Utbildning:
1971-72 Nyckelviksskolan, 1972-78 Konstfackskolan. Offentliga Uppdrag: 2005 Strålningsenheten. Karolinska sjukhuset, Landstingets kulturnämnd Stockholm, 1996 Ridå Manillaskolan i Stockholm. Statens konstråd, 1994 Ridå Folkkungaskolan i Linköping, 1991 Ridå Västerås regemente, Statens konstråd. Stipendier: 1999 IASPIS resa till Japan, 1996 Konstnärsnämnden, 1990 Konstnärsnämnden, 1985-87 Konstnärsnämnden. Representerad: Sundsvalls museum, Sundsvalls sjukhus, Sundsvalls kommun, Akademiska sjukhuset, Statens konstråd, Stockholms läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Älvsborgs läns landsting, Östergötlands läns landsting, Skolroteln, Socialroteln, Fastighetsroteln, Hjälpmedelsinstitutet, Apoteksbolaget, Ericsson mobile, Folkets hus, Landstinget i Dalarna.


BRITTA BERG finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »