TINA HELLBLOM THIBBLIN

TINA HELLBLOM THIBBLIN
Bildkonstnär Född 1949 och uppvuxen i Västerås där hon är verksam. Utbildning: Konstteoretiska studier i Uppsala. Filosofie doktor i pedagogik 2004. Docent vid Mälardalens universitet. Studieresor till Italien och Frankrike där bland annat muralmåleri varit en inspirationskälla. I hennes måleri skildras spänningsfältet mellan idéer och det konkret närvarande, mellan dröm och verklighet. Hon arbetar huvudsakligen med oljemåleri men har även skapat större bildverk med batikteknik. Stipendier: Blev tidigt uppmärksammad för sina konstnärliga ambitioner. Stipendier: Västmanlands Läns Landstings kulturstipendium. Utställningar: Vid ett par tillfällen representerad på Västerås Julsalong. Debututställning och samlingsutställning på Galleri Galax i Stockholm och samlingsutställning på Art Gallery i Stockholm.


TINA HELLBLOM THIBBLIN finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om TINA HELLBLOM THIBBLIN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »