JENNY CARLSSON

JENNY CARLSSON
Bildkonstnär. Född 1984 i Ronneby där hon bor och är verksam idag. Utbildning: Umeå konsthögskola där hon erhöll en masterexamen i fri konst 2013. Utställningar: Malmö konsthall, Bonniers konsthall, Kulturcentrum Ronneby konsthall, Bildmuseet i Umeå, Kalmar konstmuseum, Norrtälje konsthall, Galerie Forsblom i Stockholm, och Helsingfors samt Anna Bohman Gallery. Stipendier: Konstnärsnämnden, Svenska konstnärers förening samt Vera och Göran Agnekils Stipendium från Konstakademien. Representerad: Flera offentliga och internationella samlingar som Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlskrona kommun, Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Västerbottens museum, Blekinge museum, TIA-collections, USA och Aalto-universitetet, Finland.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »