ULLA KRISTINA ERIKSSON

ULLA KRISTINA ERIKSSON
Bildkonstnär och landskapsmålare.Olja, akvarell, akvarellkollage, akryl och blandteknik. Född 1948 i Malmö. Utbildning: Studier i konstvetenskap. Kursverksamheten i Malmö, Skånska målarskolan,Kurser i olje-och akrylmåleri för Hans Janstad, Hans Verduijn, Bente Bjerregaard, Allan Madsen, Björn Wessman m.fl. Akvarellutbildning på Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2006-2008 för Lars Holm, Morten Paulsen och Arne Isacsson. Kortare kurser i akvarell för Hans Dahlgren, Hasse Karlsson, Monica Månsson, Ria Roes Schwarz, Ann-Charlotte Hjort, Bertil Böös, Lolo Tillberg och Anna Törnquist. Cirkelledarutbildning i ateljémåleri för Benkt Engquist 1981. Arbetat som bildpedagog på Lunds grundskolor. Medlem: SvK, Nordiska Akvarellsällskapet (NAS), Öppna Sinnen, Söderslättsmärkt. Inköpt av: Karlsson Fine Art Gallery, Massachusetts, USA, Landstinget Lund, Lunds kommun, Malmö stad, Hörby Muséum, Konsthallens Vänner i Staffanstorp, samt ett 20-tal konstföreningar i hela Skåne. Utställningar: Internationella utställningar: Karlsson Fine Art Gallery, Massachusetts, USA, Nordens Hus, Reykjavik, Island, Nordisk Akvarell 2010 (jurybedömd).Utställningar i Sverige i urval: Lunds konsthall, Debutsalongen 1970, Landstinget i Lund 1990 (separat) Inköpt av Karlsson Fine Art Gallery, Massachusetts, USA, Landstinget Lund, Lunds kommun, Malmö stad, Hörby Muséum, Konsthallens Vänner i Staffanstorp, samt ett 20-tal konstföreningar i hela Skåne. Konstföreningar i Malmö, Lund, Hörby, Helsingborg, Trelleborg, Staffanstorp, Ystad (separat). Universitetets konstförening Pictura, Lund, 1976, Galleri Stallet, Falsterbo 1996, 2007, Galleri Fiskarstugan, 2009, Konstrundan , VSKG 1990, FKG 2003-2008, ÖS 2010-11, KGS 2012, Lunds Stadshall, Konstsalong 1999 (jurybedömd), Svaneholms Slott, 2008 (vandringsutst.). Hörby Muséum, Höstsalongen 2004 (inbjuden), Kulturnatten i Staffanstorp 2001-2006 (inbjuden), Galleri Tio, Lund 2006 (separat), Söderslätts konstförening, Trelleborg, 2009 (separat), Konst i Genarp, 2003, 2004, 2006, 2007 (inbjuden), Rådhushallen i Malmö 2004 (jurybedömd) och 2011(inbjuden), Gerlesborgsskolans Galleri, Bohuslän, 2008, Bokenäs Konsthall, 2009 (vandrutst.), Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg.2008 (vandringsutst.), Rådhuset i Trelleborg, 2010, Staffanstorps Konsthall, 2003, 2004 (konsthallens vänner), Konst i litet format, Garvaregården, 2010 (jurybedömd ). Representerad: Privata samlingar i Sverige, Danmark, Norge, Irland, USA, Polen och Schweiz.


ULLA KRISTINA ERIKSSON finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »