CARL WESTMAN

CARL WESTMAN
Arkitekt, målare och tecknare. (Ernst Carl). Född 20 februari 1866 i Uppsala, död 23 januari 1936 i Stockholm. Utbildning: Kungliga Tekniska högskolan 1885–1889 och på Konstakademien 1889–1892. Efter att ha arbetat i USA 1893–1895 som anställd arkitekt återvände han 1895 till Sverige. Åren 1895–1897 var han som anställd arkitekt hos Aron Johansson sysselsatt med arbetsritningarna till Riksdagshuset i Stockholm. Därefter startade han egen arkitektverksamhet 1897. Carl Westmans stora genombrott blev Svenska läkaresällskapets hus vid Klara kyrka som uppfördes 1904–1906. Byggnaden har en enkel tegelfasad som reser sig från en granitsockel och var ett tydlig brott mot tidens ofta överlastade arkitektur. Den räknas som ett av nationalromantikens viktigaste pionjärverk i Sverige. Hans mest fantasirika och märkligaste verk torde vara Romanäs sanatorium (1905–1907) utanför Tranås. Redan under studieåren koncentrerade sig Westman på arkitektyrkets konstnärliga sida och visade en ovanlig begåvning för teckning och ornamental komposition. Han funderade ett tag att helt ägna sig åt möbelarkitektur och karikatyrteckning men efter att några av hans arkitekturtävlingsförslag antogs kom byggnadskonsten att bli hans främsta uttrycksform. Som skämt- och karikatyrtecknare publicerades han i bland annat Palettskrap 1891, Ord och bild 1894, Strix 1897 och Arkitektur 1903. Han tecknade och formgav en affisch för Stora bryggeriets öl 1895 och en serie tecknade konstnärliga initialer som publicerades i Teknisk tidskrift 1900. I den segslitna frågan om utsmyckningen av vigselrummet på Stockholms rådhus hörde Westman till de som motarbetade Isaac Grünewalds förslag och ingrep själv genom att rita ett ornamentalt stiliserat landskapsmotiv med en sagans lund fylld av blommor, träd och djur som sedan utfördes av Filip Månsson.


Mer info om CARL WESTMAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »