OSKAR MÖRNERUD

OSKAR MÖRNERUD
Bildkonstnär. Född 1976. Utbildning: Konsthögskolan i Stockholm (1998-2004). Son till konstnären Bo Mörnerud. "Är uppvuxen på Öland, där han tidigt utvecklade ett intresse för fåglar och påverkades starkt av det öppna landskapet. Fåglar är något som tidigt förekommer i hans verk där han experimenterar med olika typer av kommunikationsformer. Oskar Mörnerud arbetar med skulptur och installationer men har kanske främst uppmärksammats för sitt måleri, i vilket han använder foton, illustrationer och delar av tidningssidor som förlagor. Hans intresse för biologi, religion, kommunikation och populärvetenskap leder honom i utförandet av de små, noggrant utförda målningarna, som tillsammans formar berättelser och olika betydelsenivåer i ett landskap av uppställd rekvisita". Stipendier: 2011 Fredrik Roos stipendium.
Bild: Observationer, 2003 © Foto: Bo Mörnerud.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »