SIMON KLENELL

SIMON KLENELL
Konsthantverkare och formgivare. Född i Sunne 1985. Bosatt I Stockholm. Utbildning: Orrefors Glass School 2004–2006, BFA Konstfack University College of Arts, Crafts and Design 2006–2009, MFA Konstfack University College of Arts, Crafts and Design 2009–2011. Han arbetar framför allt i glas. Föremålen som ofta bär spår av glasets egen formhistoria och traditionella tillämpningsområden spelar med den föreställningsvärld som materialet bär på. Genom att använda kända former och mönster vill han forma om och tolka både en formtradition och dess materials fysiska tillstånd. Arbetsmetoden bygger på att länka samman glaset som fysiskt hantverksobjekt och de tekniska förutsättningar som glashantverk bygger på med glasets estetiska och kulturella laddningar. Objekten som visas i utställningen bygger på gamla glasblåsningsformar från Pukebergs glasbruk. Genom att omtolka dem så omtolkas och återberättas också en del av formhistorien.


Mer info om SIMON KLENELL»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »