CHRISTER CARLSTEDT

CHRISTER CARLSTEDT
Bildkonstnär, grafiker och typograf. Född 1949 i Örnsköldsvik död oktober 2020. Utbildning: Ålsta folkhögskola, konstlinjen 1976-1978. Han var verksam inom tryckeri och typografi och arbetade med såväl konst, som boktryck. Den norrländska naturen är den stora inspiratören. Hans formspråk ligger i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Det finns dock ingen konsekvent grad av det ena eller det andra, som är genomgående i hans bilder. Istället kan formspråket varieras från en bild till en annan. I en teckning som Granmöten, dominerar de figurativa inslagen så pass mycket att det inte råder några tveksamheter till vad det är som avbildas.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »