CHRISTINE ÖDLUND

CHRISTINE ÖDLUND
Bildkonstnär, tecknare, installationskonstnär, videokonstnär och kompositör. (Maria Christine). Född 17 juli 1963 i Stockholm. Christine Ödlund växte upp i Stockholmsområdet. Utbildning: Fotografilinjen på Konstfack 1992-95 i Stockholm, i videokonst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholmn 1995-96 och vid Elektroakustisk Musik i Sverige i Stockholm. Ödlund konstnärskap rör sig i gränslandet mellan konst, vetenskap, esoterism och musik. Genom måleri, teckning, elektroakustisk musik och videoinstallationer utforskar hon växternas liv, deras egenskaper och kommunikation såväl sinsemellan som med människan. Utställningar: Hon hade sitt första separatframträdande, The role-anxiety dilemma, år 1995 på Galleri Ynglingagatan 1 i Stockholm. Hon arbetar med olika konstformer som teckning, måleri, videokonst, installationer och elektroakustisk musik. Christine Ödlund nominerades för Dagens Nyheters kulturpris 2011. Offentliga verk: Lindarnas anatomi, Kista Gårds park, konstverk vid Visualiseringscenter C i Norrköping, under genomförande (beställd av Statens konstråd 2010), Lindarnas anatomi i Kista Gårds park, 2013. Christine
Bild: Lindarnas anatomi, Kista Gårds park.


Mer info om CHRISTINE ÖDLUND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »