TAIMI BORG

TAIMI BORG
Bildkonstnär. Född 1941. Utbildning: Ett flertal lärare/handledare, men de som betytt mest är professor Arne Isacsson, grundare av Gerlesborgsskolan och med ett flertal böcker om akvarellmediet bakom sig, samt professor Georg Suttner, f.d. rektor för Konstakademien, f.d.rektor för Umeå Konsthögskola m.m.


TAIMI BORG finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »