JONAS CARL LINNERHIELM

JONAS CARL LINNERHIELM
Ämbetsman, författare och konstnär. Född 30 augusti 1758 i Elleholms socken, död 12 februari 1829. Utbildning: Akademiska studier i Lund. 1776 som extraordinarie auskultant i krigsexpeditionen, där han 1796 hade befordrats till protokollsekreterare, när han avgick från ämbetsmannabanan. 1800 inkallades han som ledamot av konstakademin, och utnämndes efter statsvälvningen 1809 till riksheraldiker. 1812 erhöll Linnerhielm titeln kansliråd. Han avled på sin egendom Ebbetorp i Kalmar län. Han är främst känd för de tre illustrerade reseskildringar han gav ut: Bref under resor i Sverige (1797); Bref under nya resor i Sverige (1806) och Bref under senare resor i Sverige (1816). Representerad: Kalmar läns museum, Kalmar konstmuseum, Länsmuseet Gävleborg och Nationalmuseum, Stockholm.
Bild: Självporträtt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »