EDLA BLOMMER

EDLA BLOMMER
Bildkonstnär. (Edla Gustava) Född 10 maj 1817 i Helsingfors, död 19 december 1908 i Helsingfors. Utbildning: Blommér studerade konst för Johan Erik Lindh i Helsingfors och därefter för Nils Blommér i Stockholm 1845-46. Efter återkomsten till Finland deltog hon i Finska konstföreningens utställningar 1847-49. Hon vistades i Dresden 1850-52 och for på hösten 1852 till Rom där hon gifte sig med Nils Blommér. Kort därefter avled maken och Edla Blommér återvände till Helsingfors och upphörde samtidigt med sin konstnärliga verksamhet. Representerad vid Nationalmuseum och i Malmö museum med ett självporträtt.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »