INGEMAR HÄRDELIN

INGEMAR HÄRDELIN
Bildkonstnär, musiker och poet. Född 19 juni 1932 i Ramsjö.
"Började måla sommaren 1963 på Fårö. "Jag är en målande konstnär som haft mer än fyrtio utställningar från Gävle i norr till Malmö i söder. Mitt skapande började som hos så många andra med landskapsmåleri, men ganska snart övergick det till mer fritt och experimenterande måleri efter olika koncept. Jag kände mig bunden av ett givet motiv och hamnade så småningom i ett totalt fritt skapande som kanske kan benämnas abstrakt expressionism."


INGEMAR HÄRDELIN finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »