ÖRJAN SÄTRE

ÖRJAN SÄTRE
Bildkonstnär. Född 1952 i Östersund, bosatt i Solna sedan 1974. Utbildning: Konstfack 1972-76. "Ljusskimrande Måleri. Correspodenten Det är ett ljusskimrande måleri Örjan Sätre presenterar. Tillgången på bra modeller utnyttjar han maximalt, och aktstudierna har en nästan demonisk sensualitet i sin rumsmiljö. Här glöder koloriten, här pressas motivet på formala och estetiska kvaliteter, och ljusflödets överraskande infallsvinklar ger stundom målningen impressionistisk sammansmältning. Varma och kalla färger ställs mot varandra. Vissa partier kan han lämna oarbetade för att förstärka ljusverkan, andra bearbetas med brytande fläckar för att betona skimret och ge intryck av mosaik. Konstnären tenderar också att lösa upp konturerna och låta färgen driva sitt eget spel. Men abstraktionen förblir oftast antydd. Genomgående präglas Sätres måleri av självklar och genomtänkt komposition. Ändå uppger han att han inte medvetet ägnar sig åt motivens placering i bildytan; det sitter uppenbarligen i ryggmärgen. Många målningar, i synnerlighet figurmotiven, är framställda i atelje, någon emanerar från inre intryck och fantasi. Men landskapsbilderna fångas ute i naturen, vars färgskala återges i samma gyllenvarma, mättade toner som rumsinteriörerna. Örjan Sätre använder sig av akrylfärg, som ger honom möjlighet att också växla med akvarellaktig lasyr i en improviserad teknik. Det finns mycket rött på paletten, erotikens och vällustens färg men också mystikens, drömbildens visionära ton. Det medvetet diffusa i måleriet, de upplösta konturerna till förmån för återgivandet av färgtemperaturen och ljusspelet ger bilderna en känslomässig laddning. Ewe Olsson Ljuset, färgen och formen. Dessa begrepp är de centrala i Örjan Sätres måleri. Hans bilder av människor eller landskap förmedlar till oss betraktare ett lugn och en stillhet. Han uppmärksammar ett möte mellan människor, ett möte som vi får ta del av. Likaså årstiderna i hans landskap, där vi inbjuds till något som skall komma eller som kanske redan har passerat. Naturens färgskala i lågmälda nyanser tar han med sig in till människorna i sina bilder, vars tysta interiörer får en chans att även de tala sitt eget språk. Samtidigt har vissa av hans aktstudier en nästan demonisk sensualitet. Koloriten glöder och motivet pressas på formala och estetiska kvaliteter. Örjan Sätre följer en tradition. Hans uttryckssätt ligger åt det romantiska och klart impressionistiska. Det avgörande blir den personliga pulsen och färgsättningen. Det finns en glädje i koloriten, ett rikt flödespektrum med en fin penselföring, vilket gör konturer och detaljer till underförstådda element i själva upplevelsen."
Bild:I parken.


ÖRJAN SÄTRE finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »