BIRGER Richard Emanuel Lundquist

BIRGER Richard Emanuel Lundquist
Bildkonstnär. Målare, tecknare, grafiker, skulptör bok- och tidningsillustratör. Född den 21 oktober 1910 i Storvik, Gästrikland, död den 18 mars 1952 i Stockholm. Studerade Kroki vid Fredrikssons målarskola i Stockholm. 1929 började han arbeta som tecknare för Dagens Nyheter där han under större delen av sitt liv skulle verka som skämttecknare, politisk cartoonist och illustratör. År 1930 deltog han i "Humoristernas salong" i samband med Stockholmsutställningen och 1933 i utställningen "Humor och satir" på Liljevalchs konsthall i Stockholm. Lundquist utförde en del affischer, bl.a. för "Stockholmsspelen 1937". År 1937 företog Lundquist en studieresa till Algeriet, Tunisien och Grekland. Hans politiska produktion under andra världskriget blev uppmärksammad och ett urval ur denna ingick i utställningen "Swedish wartime cartoons" som 1946 visades i USA. 1948 fick Lundquist sitt definitiva genombrott vid en utställning på Galerie Blanche med kataloginledning av Thorsten Johanson. En minnesutställning anordnades på Nationalmuseum 1953 följd av flera utställningar på landsorten. Litteratur: I. W. Fischerström, "Birger Lundqvist - Svensk tecknare av världsklass 1947", Nils Ryndel, "Birger Lundquist - Närvaro i nuet (Paletten 1953), m.fl. Han är representerad bl.a. i Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum och Konstakademien.
Bild: Volontär, akvarell 1937, 46 x 41 cm


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »