JACOB HÄGG

JACOB HÄGG
Bildkonstnär, konteramiral, marinmålare. (Jacques) Hägg. Född 22 juli 1839 i Östergarns socken på Gotland, död 15 april 1931 i Stockholm.
Sjöofficer och marinmålare "Jaques" Hägg. Född 21 juli 1839 i Östergarn på Gotland, död 15 april 1931.
Konstnärsbanan inleddes omkring 1860. Den sista oljemålningen fullbordades 1929 då Jacob Hägg var 90 år gammal. Sonen Erik har uppskattat produktionen till omkring 700 oljemålningar och akvareller (exklusive mindre skissartade arbeten), 25 etsningar samt minst 1600 laveringar och teckningar. Jacob Hägg räknas som en av de främsta marinmålarna i Sverige. När han tjänstgjorde i flottan, ägnade han lediga stunder åt nautisk arkeologi och att avbilda den marina miljön. Hans teckningar, etsningar och målningar föregicks av noggranna efterforskningar för att få alla detaljer rätt.
Han var en sjömilitär, som räknas till Sveriges främsta marinmålare. Bror till Axel Hägg. Han föddes vid Katthamra gård i Östergarn på Gotland, men levde största delen av sitt liv i Stockholm och Karlskrona. Han var yrkesverksam inom flottan, där han var löjtnant och senare amiral. På lediga stunder ägnade han sig åt nautisk arkeologi och målade en mängd mariner med segelfartyg och ytterst noga utförd tackling eller också pansarbåtar i olja och akvarell. Hans teckningar, etsningar och målningar föregicks av noggranna efterforskningar för att få alla detaljer rätt.
Sjöfartsverket har, eller hade ett sjömätarfartyg med detta namn byggt 1984 HMS Jacob Hägg.
Bild:Fregatten Vanadis i Nordsjön, Olja.


Mer info om JACOB HÄGG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »