CHRISTINA RUNDQVIST-ANDERSSON

CHRISTINA RUNDQVIST-ANDERSSON
Bildkonstnär,Grafik Skulptur Teckning. Född 1940.
Motiven i Christinas konstnärsskap utgörs till största delen av djur och människor. Formen är enkel men ej förenklad, den är utrycksfull och rörlig. Christina föredrar ett levande uttryck framför formens perfektionism. Ur detta fångar hon en känsla av djurets egen karaktär.
Utbildning:
Akademie der Bildenden Künste, München 1957-58
Konsthögskolan, Stockholm 1960-65.
Representerad:
Moderna Museet Stockholm, Borås, Norrköpings och Västerås museer samt ett flertal landsting, rotlar, kommuner, Statens Konstråd.
1986-2006 lärare vid Institutionen för Färg och Form, Konstfackskolan.
Illustrationsuppdrag: LL-förlaget,
Lättlästa böcker 1993-94.
Offentliga arbeten:
Medborgarhuset i Hägersten, Skoghögskolan i Garpenberg, "Anna Sterky" på Norra Bantorget, trapphus Universitetet Frescati.
Bild:Fjäril.CHRISTINA RUNDQVIST-ANDERSSON finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »