CHRISTINA HEDLUND

CHRISTINA HEDLUND
Bildkonstnär. Född 24 juli 1952 i Skog Sedan 1972 bosatt i Stockholm. Hon arbetar med måleri i alla material, och har sin ateljé i Enkehuset, Norrtullsgatan 45 Stockholm.
Utbildning:
Konstfack Stockholm "Bild & Miljö" 1976-81
Konstfack Stockholm "Den Heliga bilden" 2010-11
Konstfack Stockholm "Teorier, metoder och praktiker med tonvikt på den heliga bilden" 2011-12
"Tvärsnittet" Konstfack Stockholm 2015-16.

"Betraktar skeenden och känsloförskjutningar. Målar sammanhang av disparata händelser, strömmar och motströmmar. Frosten, fukten och öknens torra stenar
Måleri som att gräva i en soptipp, hitta användbara saker. Duken som ett slagfält i kampen om företräde."


CHRISTINA HEDLUND finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om CHRISTINA HEDLUND»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »