TOBIAS ALM

TOBIAS ALM
Bildkonstnär. Född år 1985 i Stockholm, där han även är verksam. Utbildning: Han har en Master of Fine Arts från Ädellab (2014), institutionen för smyckekonst och corpus på Konstfack i Stockholm. Tobias har sedan 2014 arbetat med skulptural installationskonst och konceptuell smyckekonst. Han har fokuserat på temat maskuliniteter, och i sina senaste verk kritiskt undersökt vilken roll begreppet hantverksskicklighet och en viss grupp av handverktyg har i uppbyggandet av destruktiva maskulinitetsideal. Att analysera verktygsbältet som ett smycke som används som en symbol för detta maskulinitetsideal har varit en viktig del i processen. Den mänskliga kroppens relation till handverktyget är central i masterarbetet från 2014, som består av skulpturala hybrider mellan Tobias egen kropp och en grupp handverktyg och verktygsbälten. Arbetena är till största delen skapade av opak silikon mycket lik Tobias egen hud.
Bild:The Châtelaine no 12, 2015, Sterling silver, steel.


Mer info om TOBIAS ALM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »