BJÖRN Yngve LÖVIN

BJÖRN Yngve LÖVIN
installationskonstnär. Löfvin, född 17 december 1937 i Falu Kristine församling i Falun i dåvarande Kopparbergs län, död 6 mars 2009 i Folkärna församling i Dalarna.
Lövins utställning Konsument i oändlighet - Herr P:s Penningar på Moderna museet i Stockholm 1971 hade två uppbyggda "miljöer". Den ena föreställde en gågata med skyltfönster som slutade vid farstun av den andra miljön: herr P:s torftiga tvårumslägenhet. År 1972 visades konstverket In Memoriam på Göteborgs Konsthall. Denna fiktiva minnesutställning över försäkringsbolaget, "ILAC (International Life Assurance Company)" visades också året därpå på Liljevalchs Konsthall, och 36 år senare, vintern 2008/09, återuppfördes installationen på Göteborgs konsthall.
År 1974 gjorde han utställningen Live Show på Moderna museet tillsammans med Sivert Lindblom och Ulrik Samuelson, där han skapade tempelbyggnaden Till minnet av tiden. Utställningen Minnet sviker 1977 visades underkulturhusets historiska exposé Sverige 1900–1920. Till denna utställning skapade han fem miljöer. En av dessa installationer, Leninmonumentet, står kvar utanför Moderna Museet Stockholm.
Sitt internationella genombrott fick Lövin 1981, då han som förste svensk ställde ut separat på Centre George Pompidou i Paris med utställningen L'Image, som handlade även om "ILAC".
År 1988 gjorde han en utställning på Kulturhuset i Stockholm med titeln C-kampen om verkligheten.
Under den stora miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992 var han inbjuden att skapa ett konstverk. Detta, Kulturmotor, är egentligen en press för maniokberedning från en by i Amazonas djungler, och har visats i Tyskland, Brasilien och Sverige, senaste vid Moderna museets nyöppnande 2004, då ett helt rum ägnades hans konst.

Bild: Leninmonumentet 13 april 1917 utanför Moderna museet


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »