FREDRIC LUDVIG RUNG

FREDRIC LUDVIG RUNG
Skulptör. Född:1758-07-20 – Tyska Sankta Gertruds församling, Stockholms län. Död:1837-02-01 – Jakobs församling, Stockholms län.
Rungs, första praktiska utbildning skedde sannolikt i faderns verkstad men även i de till slottsbyggnaden i Sthlm knutna verkstäderna med inkallade fransmän som ledare. Den grundläggande skolutbildningen inhämtades hos hovpredikanten Thunstedt. Senare var han elev i K målare- och bildhuggare akademins princip- och modellskolor. Efter utnämningen till hovciselör 1779 följde en studieresa till utlandet, först till Tyskland och Holland, sedan till Paris. Där befann han sig senast 1782 och erhöll efter Gustav III:s besök i staden 1784 en resepension för att kunna fortsätta studierna 1785–86. Under 1787 avslutades vistelsen där och hemresan företogs via England. R:s anhållan 1786 om att resepensionen skulle omvandlas till en årlig lön avslogs men beviljades 1793 att utgå ur slottsbyggnadsmedlen. 1819 begärde han av Sthlms handelskollegium befrielse från skattskyldighet då tillverkningen i hans verkstad i stort sett upphört. Vid tiden för sin bortgång var R tämligen välbeställd och ägare till några stenhus intill Brunkebergstorg jämte en lantegendom på Svartsjölandet, vilka kom att utgöra samlingspunkter för de efterlevandes fortsatt rika familjeliv.
Del av text skriven av, Bo Vahlne.
Fortsättning av text- tryck! på länk " Mer info om".
Bild:Skrivbordsuppsats med amor
Förgylld brons, blybergsporfyr, vit marmor
Mått: (h x l x b) 31,5 x 26 x 14,5 cm
Formg. ca 1800.


Mer info om FREDRIC LUDVIG RUNG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »