JERZY LUCZAK-SZEWCZYK

JERZY LUCZAK-SZEWCZYK
Bildkonstnär, tecknare och skulptör. Född 2 januari 1923 i Lublin, Polen. Död 12 april 1975 i Örebro. Svensk medborgare.
Utbildning: Konstfackskolan i Warszawa 1938-39. Konstakademien i Warszawa 1940. Jerzy Luczak-Szewczyk´s födelsenamn var Wojciech Stanisław Szewczyk. Hans bodde först i Lublin men flyttade med sina föräldrar till Warszawa i slutet av 1920-talet. Där började han studera konst men tvingades sluta när nazityskland invaderade Polen den 1 september 1939. På våren 1940 togs han av tyska myndigheter till tvångsarbete och sändes till Ostpreussen. Hösten 1943 lyckades han rymma tillbaka till Warszawa där han genom kontakter med polska motståndsrörelsen fick en falsk identitet: Jerzy Luczak. I januari 1944 togs han dock av tysk militär vid en gaturazzia. Han deporterades till Berlin och därifrån vidare som slavarbetare till Norge. När han kom till Oslo rymde han än en gång och kunde i mars 1944 ta sig över gränsen till Sverige med hjälp av norska motståndsmän. Statens Utlänningskommission placerade honom därefter i Örebro där han kom att bo kvar genom livet. Då han först flera år efter kriget kunde få handlingar från Polen som styrkte hans verkliga identitet började han på 1940-talet sin bana som konstnär under det antagna namnet Jerzy Luczak. Från mitten av 1960-talet signerade han dock sina verk med båda efternamnen. Jerzy Luczak-Szewczyk var främst verksam som målare. Han höll sin första utställning i Eskilstuna 1946. Motiven var vid den tiden ofta stadsvyer, landskap, stilleben, porträtt och bilder av krigsminnen målade i dova färgtoner i en förenklad ibland symbolistisk stil. Från 1950 till mitten av 1960-talet var han mycket produktiv och hade ett fyrtiotal utställningar på olika orter i Sverige. Utöver måleri, nu i en Cézanneinspirerad stil, ägnade han sig också åt att skulptera i trä och gips. Han utförde även stuckaturarbeten, mosaiker, glasfönster samt privata och offentliga byggnadsutsmyckningar. Av de senare är inte alla bevarade men några kan t. ex. ses i Frövi (en fasadrelief på Folkets hus utförd 1955), i Mariestad (fem reliefer på fastigheterna Gärdesgatan 4-12 utförda 1956), i Örebro (en relief i entrén till dåvarande Holmens skola, nu Västra Engelbrektskolan, utförd 1956-57) samt i Hällefors (en fontän vid Sikforsvägen 23, utförd 1960). Med tiden blev Luczaks penselföring allt friare, färgkontrasterna starkare och efter resor i Europa särskilt till Tyskland, Belgien, Frankrike och Spanien i början av 1960-talet ändrade han sitt uttryckssätt radikalt. Han målade allt mer expressivt i stort format och ibland direkt med händerna istället för med pensel eller palettkniv. Motiven var ofta surrealistiska drömbilder och fantasimotiv med fiktiva djur i dramatiska landskap, pastost utförda i kraftiga svepande drag och starka färger. Från mitten av 1960-talet satsade han på en internationell karriär. I november 1965, i samband med en separatutställning på Galerie Bernheim-Jeune i Paris, fick han goda recensioner av såväl franska som svenska kritiker vilket ledde till ett internationellt genombrott. Nästa större framgång kom efter en separatutställning i New York 1970 på Galerie Internationale där han året innan också deltagit i en samlingsutställning. Luczak hade även utställningar i Paris 1970 (Galerie Mouffe), Biarritz 1970 (Galerie Vallombreuse), Genève 1970 (Galerie Motte) och i London 1971 (B. H. Corner Gallery). Åren härefter planerade och förberedde han en utställning i Stockholm. Den kunde dock inte genomföras då han hastigt gick bort i april 1975.
Litteratur:
Mer info om JERZY LUCZAK-SZEWCZYK» till Wikipedia.
Bild: Nature blessée / Wounded nature. Omkr. 1965. Opd. 100 x 135.


Mer info om JERZY LUCZAK-SZEWCZYK»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »