BJÖRN HAMMARSTRÖM

BJÖRN HAMMARSTRÖM
Målare, grafiker och skulptör. Född 1958. Han har sedan 1970-talets slut varit verksam som bildkonstnär - med teckning och målning - periodvis också med skulptur och grafik. Arbetar med bild ofta i en realistisk tradition, där spelet mellan ljus och mörker lyfter fram stämningar som speglar ödslighet". "Jag tycker det är mycket intressant att arbeta i spänningsfältet mellan teori och praktik och därför har jag parallellt med min konstnärliga verksamhet, studerat ett flertal ämnen på högskolenivå och har nu avlagt magisterexamen vid Bibliotekshögskolan i Borås. Min D-uppsats med titeln ”Från bild till ord” behandlar hur bilder skriftligt beskrivs för att kunna ingå i informationssystem. Den är tvärvetenskaplig och befinner sig i gränslandet mellan biblioteks- och informationsvetenskap, konstvetenskap och bildsemiotik. Denna teoretiska framställning visar på spänningen mellan bild och ord och hur denna spänning i högsta grad kan bidra till sinnesutvidgning". Representerad: Ystads Museum, Malmöhus läns landsting, Folkrörelsernas gårdar, Södertälje kommun, Gotlands kommun, Gotlands konstmuseum, Östersunds kommun, Stockholms stad och Statens konstråd. Offentliga arbeten: Forsagården, Lärbro, Idrottsplatsen, Hemse, Terra Novaskolan och Säveskolan, Visby. Visby lasarett. Hans far var konstnären Nils Hammarström, född 1929 död 1983.


BJÖRN HAMMARSTRÖM finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2024. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »