GERHARD NORDSTRÖM

GERHARD NORDSTRÖM
Bildkonstnär. Född 15 augusti 1925 i Lund, död 13 mars 2019 i Ystad , växer upp i Sjörup utanför Ystad, familjen flyttar sedan till Gessie söder om Malmö. Fadern är präst och modern lantbrukardotter. Han växer upp med en äldre syster, en tvillingbror och en lillebror. Utbildning: Börjar 1940 på Skånska målarskolan i Malmö med Tage Hansson som lärare. Han väcker redan 1941 uppmärksamhet på skolans elevutställning för sina färdigheter vid så unga år. Blir 1943 antagen till Konstakademien i Stockholm. Får som lärare Fritiof Schüldt. Studie - och målar- resor till Spanien, Italien, Frankrike och Paris efter andra världskrigets slut. 1949 lämnar han Konstakademien och bosätter sig i Malmö. 1951 gifter sig Gerhard med Eivor Andersson och de reser till Madrid och stannar en månad. GN studerar Pradomuseéts samlingar. De fortsätter till Puerto de Andraitx på Mallorca där de blir en del av en konstnärskoloni, dit de också återvänder 1952, 1953 och 1956. GN målar landskapet och byns invånare. Ställer ut på Malmö Museum 1953 och får goda recensioner av Hedeman-Gade i SDS. Börjar också 1953 undervisa i ABFs målarcirklar. Börjar 1954 arbeta med grafik med vännen Bertil Lundberg, grundare till FORUMs grafikskola som inspiratör. Dottern Suzanne föds. 1957 får GN Ellen Trotzigs stipendium. Gör 1958 en betydelsefull målarresa till Rosas i norra Spanien. Ställer 1959 ut de senaste årens arbete på Galerie Moderne i Malmö. Visar på Lilla konstsalongen i Malmö sin nya grafiska svit ”Kvinnans klot” inspirerat av hustruns havandeskap. Visar samtidigt sviten ”Dockan”. Goda recensioner.
Dottern Pernilla föds 27 augusti, 1960, död 1 februari 2016, Hofterup. 1963 tilldelas GN Skånes Konstförenings tecknarstipendium på 2000 kronor och får också 4000 kronor ur Malmö stads kulturfond. Köper hus i Limhamn och inreder där ateljé och grafikverkstad. Deltar 1964 och1965 i en rad samlingsutställningar på Liljevalchs i Stockholm och Grafiska sällskapets vandringsutställningar. Dessutom deltar han i kulturellt ubyte bla i Sydamerika, Västtyskland och på Island och Svensk grafik i Moskva. På Krognoshuset i Lund visar GN målningar och teckningar på temat Hiroshima och Pompeji. Börjar som lärare på ABFs dagskurs i måleri i Malmö. 1966 visar GN grafik på det nya antimilitära temat på Lilla Konstsalongen. Påbörjar ett pedagogiskt samarbete med skulptören Staffan Nihlén på konstskolan FORUM, ett samarbete som kommer att pågå i nästan 20 år. Deltar 1967 och -68 i en rad samlingsutställningar med politiska förtecken. Erhåller Malmö Arbetarkommuns kulturstipendium. Gör 1969 sin första separatutställning i Stockholm på Sveagalleriet. Deltar i diverse samlingsutställningar bl a Nordisk konst på Charlottenborg i Köpenhamn. Erhåller 1970 och -71 ett statligt arbetsstipendium. Tillbringar sommaren i Maglehem på Österlen med familjen, där han tar upp landskapsmåleriet igen. Tidningen Life har avslöjat de amerikanska truppernas övergrepp och massakrer i Song My. Bilderna på massakrerade kvinnor och barn biter sig fast i GN och han kan inte göra sig fri från dem. Malmö museums nye chef Ingemar Tunander gav GN och Jaques Zadig i uppgift att göra miljöutställningen ”Pengar eller livet”. Utställningen engagerade en stor publik. 1971 tilldelades GN LO:s kulturstipendium. På annandagjul 1971 påbörjade GN de monumentala målningarna som kom att utgöra ”Sommaren 70” där han smälte samma sin upplevelse av den idylliska sommaren i Maglehem med bilderna från massakern i Song My. Under några månaders intensivt arbete slutför han projektet. 1972 visades ”Pengar eller livet” på Galleri Heland i Stockholm samtidigt som den första internationella miljökonferensen äger rum i staden. Mer än 30 000 personer ser utställningen. Den går sedan vidare till Jönköping och Kalmar. I september 1972 visar Galleri Doktor Glas i Stockholm GN:s stora monumentala bildsvit ”Sommaren 70”. Rekordpublik. Sveriges Radio och television bevakar utställningen. Moderna Museet, Borås Konstmuseum och Sveriges Radio/TV gjorde inköp.
GN och Eivor skiljer sig. Delar av ”Sommaren 70” visas på Malmö Folkets Hus 1973 och sedan i sin helhet på Malmö Museum, som köpte in den största målningen i sviten. GN deltar med de antimilitaristiska planscherna i en utställning av svensk nutidskonst i NUSKUS` regi i Dakar, Senegal .GN erhåller FCO:s stipendium. 1974 visas nästa monumentala utställning på Galleri Glas, ”Landskap i tio bilder”, som handlar om exploateringen av det skånska jordbrukslandskapet. Utställningen visas sedan på Gävle Museum och delar av den på Lunds konsthall. Samma år visas ”Sommaren 70” på Kunstnerernas hus i Oslo. GN reser till Pompeji i Italien. 1975 tilldelas GN Lengertz kulturpris. 1977 visas Den tredje monumentala utställningen på Galleri Doktor Glas, ”Bilder om Tystnad”, där målningar från ruinerna i Pompeji visades sida vid sida vid målningar av vår tids byggnader i ruiner, bl. a ”Vägbron”, ett förgänglighets tema. Samma år visas utställningen på Galleri Glemminge utanför Ystad. Konstskolan FORUM går in i ett avgörande skede och får statligt ekonomiskt stöd. Staffan Nihlén, Börje Lindberg och GN satsar maximalt med tid och kraft på skolans utveckling. GN ingår nytt äktenskap med konstnärinnan Ingrid Holm. 1979 Hustrun Ingrid köper hus i Bästekille vid Kivik och GN bygger ny ateljé där. Deltar i samlingsutställningen ”Stort Format” på Malmö Konsthall. 1980 GN gör tillsammans med Leif Vagar Svensson installationen ”Mäster Palm” på Malmö konsthall.
1982 visar GN på Lunds konsthall under rubriken ”Ofred, konst mot krig” sitt nya panoptikon ”Inför döden är vi alla olika” inspirerade av högerdiktaturernas härjningar i Argentina och Chile. Den består av tre avgränsade bås med tre kistor med döda kroppar, den förmögna Madame med sin mops som dött av övergödning, armégeneralen med sina vapen och medaljer och den ihjältorterade lantarbetaren med sin ihjälsvultna dotter bredvid sig i en banan låda. GN står för allt arbete, snickeri, tillverkning av kläder, dekorationsmålning av rummen och skulptering av kropparna. Det visas sedan i Värnamo och Landskrona och 1984 på Tommelilla konsthall, där ytterligare en tablå, ”De älskade Mozart” som tar upp nazismens illgärningar i relation till nazikoryféernas kärlek till kultur. Den sistnämnda installationen visas nu permanent på Ystads Konstmuseum. 1985 Landskrona kommun beställer miljöutställningen ”Utmätt tid” av GN och Leif Vagar Svensson. Den visas på Landskrona museum och 1988 på Södertälje konsthall.
1986 flyttar GN och Ingrid till Ystad. GN visar några stora jordmålningar på Galleri W i Simrishamn. 1987 säljs huset i Bästekille GN hyr en tillfällig ateljé i Ystad. Han visar sin nya svit jordmålningar på Ystads Konstmuseum. Han lämnar Konstskolan FORUM efter 23 år. Han åker till Verdun i Frankrike. 1988 GN erbjuds hyra ateljé i Lyngbyskola av Leif Vagar Svensson och börjar pendla dit. 1990 ställer GN ut målningar med tema med rustningar funna i Pompeji , ”Bronshud”, på Galleri Palmér i Malmö. Reser till Normandie. Ser Monets trädgårdar i Giverny. Han får ett statligt stipendium. 1991 tilldelas GN Ystads kommuns kulturpris. Åker tillbaka till Giverny. GN får ett utsmyckningsuppdrag till den nya onkologen på Lunds universitetssjukhus och använder då Givernytemat. Får av Arbetets museum i Norrköping beställning på en rad porträtt på kvinnliga textilarbetare på Strumpfabriken i Malmö. 1993 ställer GN ut objekt- och måleriutställningen ”Douamont” inspirerad av första världskrigets vidrigheter på Ljungssjögården i Tommarp på Österlen. Sviten doneras senare till militärmuseet i Ystad. På Riksdagens uppdrag målar han porträtt av talmannen Thage G. Peterson. Erhåller det nyinstiftade Henry Mayne-stipendiet . 1994 gör GN sin första akvarellutställning på Galleri Estetica i Malmö, ”Akvareller från en trädgård”. 1995. Retrospektiv utställning på Lunds konsthall med verk från de senaste 30 åren. Ställer också ut nya målningar på Vikingsbergs konstmuseum i Helsingborg. 1996 tilldelas GN Sydsvenska Dagbladets kulturpris. Ställer ut naturmåleri ,”Naturens triptyk” , på Galleri Doktor Glas i Stockholm och akvareller ”Vattenmålningar” på Galleri Estetica, Malmö. 1997 visar GN ”Banco di Santo Spirito” på Galerie Doktor Glas i Stockholm. Utställningen består av objekt och måleri och är inspirerad av den katolska kyrkans dubbelmoral. 1998 visar GN och dottern Pernilla Hägg Nordström en miljöutställning på Galleri Blå i Gärsnäs. GN står för objekt och dottern för målningarna. Utställningen visas året efter i utökat skick på Landskrona museum och 2002 på Staffanstorps Konsthall. GN deltar i samlingsutställningen ”Hjärtat sitter till vänster”, som bl a visas på Göteborgs konstmuseum. 2001 deltar GN i temautställningen ”ÄTbART - Ögat och bordets fröjder på Nationalmuseum i Stockholm. 2002 visar GN ”Pompeji- under askan” på Galleri Estetica i Malmö, med målningar från 70-talet och nya skulpturer av vulkanens offer i rakuteknik. Naturmålningar på temat ”De två årstiderna” visas på Länsmuseet Gävleborg i Gävle på våren och på hösten på Kabusa konsthall utanför Ystad. 2003 Deltar i temautställningen ”ARGHH i Edsviks konsthall. Han lämnar ateljen i Lyngby skola och inrättar sig i en lokal i Ystad. 2004 ställer GN ut med Jaques Zadig i Skövde konsthall på temat”DÅ-NU”. Hustrun Ingrid avlider. 2005. GN inspireras av sina cykelturer i Ystads sandskog efter stormarna och börjar måla rotvältor och fallna trädstammar,- skönheten i förfallet. De första målningarna på temat visas på Galleri Estetica i sviten ”Rotvältor”. 2006 deltar GN i samlingsutställningen ”Grönska - symbolik och estetik i svensk konst 1967-2006”på Kristinehamns konstmuseum. Han ställer ut sin svit ”Rotvältor ”på Vikingsbergs konstmuseum tillsammans med Pernilla Hägg Nordström. 2007 utges biografin ”Gerhard Nordström” skriven av Lars-Göran Oredsson på Carlssons förlag. Sviten ”Sommaren 70” visas i sin helhet på Ystads konstmuseum. 2008 Skånes Konstförening ställer ut ”De Antimilitaristiska planscherna ”och objekten från 66-68 som donerats till Malmö konstmuseum. På Galleri Estetica ställer GN ut nya målningar av rotvältor under rubriken ”Skogsvandring”. På galleri Rostrum i Malmö ställer GN ut naturmåleri tillsammans med Pernilla Hägg Nordström. 2009 visar GN nya målningar med vintermotiv från Ystads sandskog på Ystads militärmuseum. 2011 visas ”Banco di Santo Spirito” på Klostermuseet i Ystad. GN erhåller Malmö stads kulturpris. Vintern 2011-2012 visas en delvis retrospektiv utställning på Malmö Konsthall där man visar antimilitaristisk grafik från 60-talet, hela sviten ”Sommaren 70”, flera målningar från ”Bilder om tystnad”, målningar och skulpturer på Pompejitemat, installationen ”De älskade Mozart” samt jordmålningar och nytt naturmåleri med motiv från bl a Ystads Sandskog. Samtidigt visas en helt ny svit naturmålningar på Galleri Estetica. 2013 visar Kristianstads Museum måleri och skulpturer på temat Pompeji. Museet erhåller skulpturerna som donation. På Galleri Estetica i Malmö visar GN nytt naturmåleri. Våren 2014 visas en stor utställning på Konsthall Charlottenborg i Köpenhamn, där man visar ”Banco di Santo Spirito”, ”De Antimilitaristiska Planscherna ”från 60-talet, ”Inför döden är vi alla olika” och helt nytt naturmåleri bl a från Ystad Sandskog. Trelleborgs museum visar målningar med miljötema från 60-talet som museet erhåller som donation. 2015 ställer GN ut en helt nymålad svit målningar som hyllar oljefärgens möjligheter och naturens skönhet på Galleri Estetica i Malmö. GN har under alla år varit en flitigt anlitad porträttmålare. Han har också deltagit i debatten om konstens roll med ett stort antal artiklar framför allt publicerade i Sydsvenska Dagbladet, där han varit kritisk till samtidskonstens fjärmande från betraktaren och dess beroende av uttolkare och tjocka ”förklarande” kataloger. Han har försvarat måleriets fortsatt viktiga roll inom den nutida konsten och då speciellt linoljefärgens uttrycksmöjligheter.
Större utsmyckningar:
Svedala Kommunhus 1973
Ystads Lasarett 1987
Onkologen, Lunds universitetssjukhus 1991
Representerad: i urval
Moderna Museet
Malmö Museum
Ystads Konstmuseum
Sveriges Television
Nationalmuseet.
Riksdagen
Lunds Universitet
Borås Museum
Norrköpings Arbetarmuseum
Gävle Konstmuseum
Sundsvalls Museum
Göteborgs konstmuseum
Falkenbergs Museum
New York Library
Helsingborgs Museum
Trelleborgs Museum
Kristianstads Museum
Kalmar Museum
Jönköpings Museum.
Biografi: ”Gerhard Nordström” av Lars-Göran Oredsson
Bild: Gerhard Nordström i Sandskogen 2010.


GERHARD NORDSTRÖM finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om GERHARD NORDSTRÖM»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2021. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »