ARNE WOXBERG

ARNE WOXBERG
Bildkonstnär, teckningslärare. Född 24 februari 1921, död 17 juli 1993, Funäsdalen, Tännäs, Hudiksvall Efter utbildning vid Konstfackskolan i Stockholm anställdes han hösten 1949 som teckningslärare vid folkskoleseminariet i Härnösand, varefter han arbetade i Karlskoga. Han kom 1955 som teckningslärare vid Högre allmänna läroverket i Hudiksvall och tjänstgjorde även vid gymnasiet där fram till sin pensionering 1980. Makarna flyttade därefter till Härjedalen och har sedan dess haft sitt hem i Funäsdalen. Har haft utställningar bl.a. i Härnösand, Hudiksvall och andra platser i Hälsingland. Bara några dagar före sin bortgång hade han anordnat en utställning i Funäsdalen, som sedan drevs som minnesutställning.
Bild: Hudiksvalls kyrka.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »