Alf Gustavsson

Alf Gustavsson
Bildkonstnär. Född i Östra Harg 1902 och dog i Linköping 1987. Genomgick konstnärsutbildning av Leoo Verde samt Rolf Trolle på ABF i Linköping mellan åren 1938-1942. Utställde på Östgöta Konstförenings Utställningar 1944, Nystedts Konstsalong 1950 samt 1958 i Linköping. Tilldelades 1981 Stiftelsen Källsprångs Kulturpris i Linköping. Motiveringen löd "Han har under hela sitt liv utan erkännanden arbetat med bildkonst och härvid skapat en mycket omfattande produktion av målningar och teckningar, som visar prov på utomordentlig känslighet för poetiska och koloristiska värden. Alf Gustavssons livsverk för honom upp i nivå med de mest begåvade konstnärerna i länet". ”Med förkärlek skildrar Alf Gustavsson Linköping, särskilt hamnen och stadens utkanter. Fruktstilleben och blomstilleben tillhör ett av konstnärens vanligast förekommande motivval. Många målningar är oftast mycket småformatiga och behandlar hans närmiljö med starka psykologiska övertoner. En mängd av målningar är i sina bästa stunder av en styrka som för tankarna till de bästa Göteborgskoloristerna. Alf var en mycket skicklig tecknare med ett klart gammalmästerligt akademiskt manér som antyder en objektivt registrerande sida hos konstnären.”
Representerad: i Linköpings kommun. En mycket omfattande bok om konstnären finns publicerad under 2013, ISBN 978-91-977123-6-1.
Ytterligare en bok om konstnären, "Konstnären Alf Gustavsson Supplement 1" ISBN 978-91-982077-2-9.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »