JOHAN PATRICNY

JOHAN PATRICNY
Bildkonstnär. Johan Patricny, född den 9 juni 1976 i Södertälje, bosatt i Södertälje.
Utbildning:1998-2002 Statens Kunstakademi, Oslo
2001 Al Fresco- workshop, Luigi Inganni, Konstfack, Stockholm. Patricny började 1995-1996 som assistent hos konstnären Odd Nerdrum i Oslo, Norge. Han tillhör de konstnärer som medvetet har tillägnat sig en klassisk skolning, först som elev till Odd Nerdrum och sedan vid Statens Kunstakademi i Oslo där han fick sin MA 2002.
“Skönhetens återkomst” Programmet “Skönhetens återkomst” av Johan Lundberg i Axess television väckte en livlig debatt. Johan Patricny var en av de konstnärer som lyftes fram i programmet. Själv säger han att den klassiska traditionen aldrig är omodern – vore den det skulle människan själv och naturen vara gammalmodig.
En kritiker har kallat hans måleri “provocerande klassiskt”. Själv strävar han efter att vara så lite provocerande som möjligt i en tid där det idylliska är tabubelagt. Men det är där han själv är hänsynslös, och gillar Renoirs utgångspunkt “att vilja måla människor som vackra frukter”.
Johan Patricny målar i plein air och efter modell. Det ger flera val jämfört med att måla t ex efter ett givet foto; modellen och naturen är undflyende och ställer större krav på lyhördhet under arbetes gång och ger därför den färdiga målningen en mer livfull karaktär.
Utställningar i urval:
1996 Unga romantiker, Södertälje konsthall
1998 Harry Bergman Gallery, Stockholm Art Fair
1999 Tomarps Kungsgård, Skåne
2000 Harry Bergman Gallery, Forum, Köpenhamn
2001 Unga klassiker, Ålands konstmuseum, Mariehamn
2002 Examensutställning, Statens kunstakademi. Stenersenmuseet, Oslo
2004 Falskt och äkta, Nationalmuseum, Stockholm
2004 Monumentala sötsaker, Konstnärshuset, Stockholm
2005 Romantik och realism, Mimers hus, Kungälv
2005 Separatutställning, Senter for Frie Kunster, Oslo
2009 Separatutställning, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm
2010 Figurationer, Edsvik Konsthall, Stockholm
2011 Nyanser av realitet, Värmlands konstmuseum, Karlstad
2012 Vårsalongen, Liljevalchs konstmuseum, Stockholm
2012 Recent paintings, Galleri Agardh & Tornvall, Stockholm
2013 Målat efter naturen, Galleri Nils Åberg, Göteborg.
Offentliga uppdrag:
2003 Porträtt för Apotekarsocieteten, Stockholm
2004 Porträttkopia för Svenska Akademien, Stockholm
2005 Interiörutsmyckningar (landskap i olja) för HSB
2006 Porträtt för Utrikesdepartementet av Utrikesminister Laila Freivalds, Stockholm
2008 Porträtt för Leksands Knäckebröd AB
2009 Porträtt för Kungliga Sällskapet Pro Patria
2010 Porträttkopia av Prins Bertil för Kungliga Husgerådskammaren
2012 Porträtt för Bro Hof Slott Golfklubb.

Om-Johan Patricny

Följande text av Christopher Rådlund och Johan Lundberg återges ur boken “Figurationer” utgiven av Atlantis i samband med utställningen med samma namn på Edsvik Konsthall sommaren 2009.

“I tidig ålder flyttade Johan Patricny (f. 1976) från omöjliga professionella förhållanden i Sverige till Oslo för att studera hos Odd Nerdrum. Senare kom han in på linjen för figurativt måleri Statens
Konstakademi I Oslo.
Patricnys utveckling bär spår av sällsynt målmedvetenhet och grundliga studier. Den unge konstnärens inlevelse i den stora målartraditionens ädlaste utövare står inte långt efter Evan Richardsons, även om Patricnys konst är av ett lite annat, mer nygustavianskt snitt. Den måleriska behärskningen stegras ytterligare i och med Patricnys idealiserande precision och elegans.
Hans figurmåleri framträder inte mot det i Oslo så förhärskande brundunklet. Intryck från konstnärer som Alexander Roslin (1718-1793) och Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867) har styrt hans utveckling mot enbehagfull klarhet i ljus och form. Danskt guldålermåleri och Anders Zorn har i sin tur påverkat honom i mer naturalistisk riktning.

Av läroåren hos Nerdrum märks inte längre mycket. Däremot tycks kontakten och vänskapen med den svenske skulptören Peter Linde alltmer ha kommit att påverka Patricnys konstnärliga vägval. I sina porträtt och naturstudier förenar han behärskning av de konstnärliga uttrycksmedlen med en tydlig sympati för och inlevelse i de valda motiven.

Patricny motsätter sig med en närmast provokativ emfas modernismens underförstådda krav på originalitet i fråga om motivval och utförande. Har har funnit flera motiv från sina resor I Anders Zorns fotspår, till exempel i målningarna från den föga moderniserade byn Grandi Clovelly i Devon eller från Alhambra I Granada I Andalusien. Överhuvud taget kan man följa Patricny i hans strövtåg i de nordiska målarnas fotspår…Associationerna går naturligtvis inte sällan till de naturalistiskt nyromantiska Skagenmålarna och deras vurm för såväl det nordiska sommarljuset som för den behagfullt idealiserade och sommarklädda borgarhustrun. Det kan tyckas nostalgiskt och verklighetsfrånvänt, men rymmer samtidigt en underförstådd samhällskritik. Patricnys bilder av konstfärdigt utförda verandor och rosenträdgårdar implicerar längtan efter en mer hantverksbetonad och livsnära värld.”
Bild: I Strömsalen, Nationalmueum, olja på duk , 74x104 cm.


Mer info om JOHAN PATRICNY»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »