Martin ENGSTRÖM

Martin ENGSTRÖM
Bildkonstnär. Född i Malmö 1952 . Konsthögskolan i Stockholm 1975 - 1980.
Separatutställningar i urval:
1991 Stockholm Art Fair, Boibrino Gallery
1991 Västerås Konstmuseun
1992 Länsmuseet i Gävle
1992 Olle Olsson-Huset, Solna
1992 Södertälje Konsthall
1992 Kalmar Konstmuseum
1992 Skövde Konsthall
1992 Krognoshuset, Lund
1993 Eskilstuna Konstmuseum
1993 Boibrino Gallery
Grupputställningar i urval.
1980 Rijksakademin van Beeldende Kunsten,Amsterdam
1982 "Musik", Norrköpings Konstmuseum
1982 "5 målare", Borås Konstmuseum
1983 "6 utställningar", Lunds Konsthall
1984 "Buscando el Norte", Museo Espagnol de Arte Cont Madrid
1985 Konsthallen, Helsingfors
1985 "Det förlorade mästerverket", Östergötlands Läns Museum
Representerad:
Borås Konstmuseum, Eskilstuna Museum, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Börshus, Malmö Konstmuseum, Moderna Museet, Stockholm Norrköpings Konstmuseum, Skövde Museum, Västerås Konstmuseum, Östergötlands Läns Museum, Linköping.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »