HANS ERIKSSON

Målare från 1500-talet (födelse- och dödsår obekanta).
Han omnämns i ett brev från Gustav Vasa 1551 (i Riksarkivet). Han sägs en lång tid ha vistats i Antwerpen och lärt målarkonsten. Konungen bestämde att han skall bli hemsänd, sedan hans skulder i den främmande staden blivit betalade. "Hans Eriksson målare" omtalas som husägare i Stockholm intill 1579. Han hade 1572 träd i hertig Karls tjänst och var under de följande åren sysselsatt på Gripsholms och Nyköpings slott och i Strängnäs. "Gamle mäster Hans målare i Strängnäs" omnämns 1595. Han målade då på Gripsholm, utsirade karnappet över trappan från inre borggården (sedermera nedrivet), och det är ganska sannolikt, att han även gav "Johan III:s fängelse" dess dekorering, som ännu finns kvar.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »