LISELOTTE ÖHMAN

LISELOTTE ÖHMAN
Djur- och naturmålare, bor i Kivik målar i huvudsak akvareller och kolteckningar. Hon haft utställningar både i egen och andras regi sedan 1982.
Förutom konst vetenskapliga illustrationer och utställningsformgivning har hon gjort naturtrogna rekonstruktioner av marina djur och miljöer för utställningsbruk. Som exempel kan nämnas utställningen Liv i Vatten, Naturhistoriska Riksmuseet, där hon utformade såväl enstaka djur som hela diaramor, motsvarande femton montrar.
Sedan hösten 2003 ställer hon ut påsk och sommar i eget galleri i KIVIK samt deltager i andra utställningsprojekt i Sverige och utomlands.
Under våren 2010 var hon producent för den nya naturutställningen på Stenshuvud Naturum. Ett projekt där hon förutom att vara projektledare även gör innehållslayout, bygger djurmodeller och gör växtillustrationer. Öppnade den 18 juli 2010.
biologi- och konststudier vid Göteborgs Universitet (fil.kand).
Naturhistoriska Riksmuseets basutställningar.
•Den Sinnrika Människan - en ca 600 kvadratmeter stor interaktiv utställning om MÄNNISKOKROPPEN.
•Natur i Sverige - en 1300 kvadratmeter stor scenografisk utställning om SVENSK NATUR UR ETT EKOLOGISKT PERSPEKTIV.
2009 - 2010 produktion av Stenshuvud Naturums nya permanenta Naturutställning.

LISELOTTE ÖHMAN finns också på Svenskakonstnarer.se »
Mer info om LISELOTTE ÖHMAN»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »