GRUPP K GRUPP K

Grupp-K var en konstnärsgrupp som tog sitt namn efter området de var främst verksamma i, nämligen Kävlingebygden i Skåne. Den kallades även Kävlingegruppen. Samarbetet resulterade i ett antal samlingsutställningar under främst det sena 1970-talet och det tidiga 1980-talet.

Gruppens medlemmar:
Nils Berglund
Inge Blomqvist
Acke W Ekelund (Axel Werner Ekelund)
Birgit Frick
Lis-Kari Johansson (Lisa-Karin)
Marianne Jonsson
Thorsten Lindström
Ingrid Wedebrand
Rune Wenliden.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »