RAGNAR HJORTH

Arkitekt, född 2 maj 1887 i Stockholm, död 2 maj 1971, var en svensk arkitekt, son till Hjalmar Hjorth
Hjorth studerade vid Tekniska högskolan och från 1912 vid Konsthögskolan, där han 1914 vann kungliga medaljen. Han var 1917-21 i flera repriser vikarierande lärare i svensk arkitekturhistoria vid Konsthögskolan, blev 1917 arkitekt i Byggnadsstyrelsen, innehade statens resestipendium 1921-22 och studerade då främst i Frankrike, England och Italien. Åren 1924-52 var han byggnadsråd och chef för kulturhistoriska byrån i Byggnadsstyrelsen.
Han gjorde ritningar till bostads- och affärshus, Idunhallen på Skansen m.fl. och deltog i samarbete med arkitekten Ture Ryberg med framgång i flera tävlingar i Stockholm och Göteborg (de erhöll första priset vid den första tävlan 1917 om anordningen av Götaplatsen i Göteborg. Han ritade vidare bland annat i klassicistisk stil Nobelstiftelsens hus (1926) och det funktionalistiska Tekniska museet (1936), båda i Stockholm.
Karlaplans omdaning 1929 då den välbekanta dammen och vattenstrålen tillkom. Hallands museum i Halmstad 1934. Restaurering av kyrkobyggnader, och Gustav III:s paviljong på Haga. Slottsarkitekt på Haga. Ett flertal villor i bl.a. Saltsjöbaden. Han har ritat Stiernsunds nya herrgård, Museum i Halmstad, Stadsport i Kalmar, restaurerat och ombyggt Stadshuset i Norrköping,Finlands beskickningshus, Västra Trädgårdsgatan 13, Stockholm 1941, restaurering. Skeppsbron 24, Stockholm, ombyggnad. Klockstapel till Djurgårdskyrkan, Stockholm 1950. Östgöta och Gästrike-Hälsinge nationshus,
Fin tecknare med en svit kolteckningar från landskap till byggnader och klockstaplar.
Bild: Ragnar Hjorth 1933.


Mer info om RAGNAR HJORTH»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2018. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »