EVA FIDJELAND

EVA FIDJELAND
Glaskonstnär, skulptris, poet. Hon har en brokig bakgrund med uppväxtår i Portugal, Libanon, Afghanistan och Iran. Konstnärlig grundutbildning skaffade hon sig i konstnärsbyn Ein Hod, Israel. Senare har den byggts på vid bland annat, Konstakademien i Stockholm. Hon har specialiserat sig på blyinfattat glas. Hon har gjort beställningsarbeten till både offentliga och privata byggnader, däribland på Tasmanien. Tonvikten har dock legat på skulpturalt, fritt arbete utfört i blyinfattningsteknik, konstobjekt som exponerats vid utställningar och mässor, både inom- och utomlands. Sedan 1989 har hon sin bas i den gamla järnvägsstationen i Orrefors. I f.d. väntsalen har hon låtit installera flera glasugnar, och där bedrivit verksamheten inom ramen för det egna företaget Eva Fidjeland Glas. Hon har samtidigt drivit affär och galleriverksamhet tillsammans med kollegor i Hantverksgruppen De 20 i Växjö, och arbetat som pedagog på Designlinjen vid Folkuniversitetet i Lund. I slutet av 90-talet växlade hon plötsligt över till materialet betong och deltog i en uppmärksammad skulpturutställning på Bårby borg, Öland. Mellan åren 2000-2002 ledde hon projektet Konstens Hus med syfte att förverkliga visionen om ett tvärforskande center vid Ölands Folkhögskola. Tillsammans med uppdraget att rekonstruera glasdelarna till regalskeppet Vasa räknar hon detta arbete bland sina mest utmanande insatser. Hon är även poet, med eget förlag. Hennes diktsamling Metamorfos utkom 2007, och därefter Astartes mage, 2009. Representerad: Malmöhus Läns Landsting, Kalmar Läns Landsting, Blekinge Läns Landsting, Statens Sjöhistoriska Museum, Norrköpings Konstmuseum, Vetlanda Museum, Nybro Kommun, Hultsfreds Kommun. Medlemskap: KRO, SvK, Svenska Konstnärer.


EVA FIDJELAND finns också på Svenskakonstnarer.se »

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »