GUSTAF STRÅLBERG

Målare, soldatson och bonde Gustaf Strålberg (1794-1858), som härstammade från byn Nedre Vojakkala, Tornedalen. och kom att bosätta sig Överkalix år 1843.
Gustaf Stråhlberg är född i Vojakkala och son till Mats Matsson Hagel - Stråhlberg och Anna-Greta. Hemmet var en av de större gårdarna i Vojakkala och kan betraktas som välbärgat. 1820 gifte han sig med Maria Persdotter från Korpilombolo och fick två döttrar, Anna-Greta och Maria Matilda. Stråhlberg bodde i Hedenäset fram till 1843 då han flyttade till Tallvik i Överkalix socken där han levde resten av sitt liv. Dottern Maria Matilda gifte sig i Svartbyn och han vistades mycket där även under den tid han hade hemmet i Hedenäset.
Stråhlberg signerade normalt inte sina målerier. Martingården har ett känt arbetet där kan man läsa G. Strålberg i stora snirkliga bokstäver. Ett skåp på Nordiska museet har hans signatur.
Enligt folktraditionen var Stråhlberg finsktalande. Han var alltid välklädd och var efter dåtida mått en välbärgad man. Vi ska komma ihåg att bland de rikaste i Sverige den här tiden var konstnärer såsom Anders Zorn och Carl Larsson.
Stråhlberg uttryckte sig genom två karaktärsdrag inom Överkalixmåleriet. Det första var blomsterurnemotiven. Det gick till så att speglar och ramverk i möbler målades med en gul, gulvit eller röd bottenfärg. Starten och botten i målningen börjar i en dekorativ urna. Stråhlbergs urnor är stiliserade. Under urnan målade han symboler som man ska tyda som jord eller rot. I och runt om urnan målade han blomstermotiv och fantasifulla motiv i olika färger hämtade från naturen. I bladverken använde han ofta andra kulörer än de gröna.
Stråhlberg utvecklade även rosmåleriet med krus som man finner på skåp och möbler. Hans stora styrka var att kombinera färger och mönster i en vacker harmoni.
Det andra karaktärsdraget var buskmåleriet. Först målade han möbeln med en ockragul bottenfärg och när den hade torkat gjorde han buskliknande former, ornament och slingor i en brun färg med laserande effekter. Buskformerna fördrev han. Ofta var ramarna runt speglar och ramverk målade på detta sätt.
Stråhlberg använder sparsamt med färger och endast en kulör i penseln. Han använde sig mycket av stjärnor för att fylla ut tomma ytor i ramen. Ett annat karaktärsdrag hos Stråhlberg är att liljor och tulpaner återkommer i blommotiven. Förutom möbler som sängar, soffor, kistor och skåp målade Stråhlberg även bruksföremål såsom byttor, filbunkar, kärnor och mjölkflaskor.

Överkalixmåleriet är ett bra exempel på svenskt allmogemåleri. Ska man vara riktigt korrekt är måleriet en del av Tornedalsmåleriet. Det var Överkalixmåleriet som bildade skola som man uttrycker det på fackspråk. De påverkade även andra målare utanför sockengränsen. Andra målare kom hit för att lära sig konsten så att Överkalixmåleriet kom att spridas.
Det mest karaktäristiska dragen i Överkalixmåleriet är buskmåleriet som innebär att möblerna är målade i en brunaktig skala mot gul botten. Speglar och ramverk har blomsterurnemotiv mot gul eller röd bakgrund.Mer info om GUSTAF STRÅLBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »