SIGFRID JOHANSSON

SIGFRID JOHANSSON
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. (BERNT SIGFRID). Född 1922 i Hasselfors, Skagerhults socken, Örebro län, död 2001 i Karlskoga. Hans intresse för konst skedde parallellt med hans yrke. Han odlade sin hobby inom en ABF-cirkel i modellteckning. Cirkeln måtte ha varit sällsynt stimulerande och flera deltagare, som redan kunde kalla sig konstnärer, mötte upp för att få tillfälle att utnyttja modell. För hans del studerade han vidare i form av korrespondenskurser. Även dessa gav resultat. Vid ABC-skolans elevutställningar fick han först ett andra och sen ett första pris. Han studerade därefter vid Slöjdföreningens skola i Göteborg, åren 1949-1952, där han ägnade sig åt grafik och illustration med konstnären Nils Wedel som lärare. Det sista året fick han förtroendet att vara biträdande lärare, 1950-1951. Som grafiker har han arbetat i torrnålsteknik, en tämligen realistisk motivskildring i landskap, stadsbilder och figurstudier och som tecknare har han arbetat i en blandteknik av tusch och vaxkrita. Sina motiv ville han gärna ha avgränsade och koncentrerade. Figurteckning passade bra i det hänseendet. Både barn och gamla fick vara modell. Motiv med stadsbilder var också frestande för en tecknare. Senare har han dessutom gett sig ut i det öppna landskapet. Där framhäver han ofta på tecknares vis kontrasten mellan ljusa och mörka partier. Den plöjda åkern omges av annan mark och om kompositionen så fodrar växer ett träd eller några buskar upp även där de inte finns i synfältet. Utställningar: Han har flitigt ställt ut och deltagit i ett stort antal samlingsutställningar. Separat har han visat sina verk hemmavid, men också i Stockholm och Göteborg, samt i ett par avlägsnare landsortsstäder. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Värmlands museum i Karlstad, samt i flera museer och offentliga förvaltningar. Stipendier: Slöjdföreningens skolas resestipendium, samt kulturstipendier från Örebro och Värmlands läns konstföreningar, Örebro läns landsting och Karlskoga kommuns kulturstipendium 1968. En minnesutställning med teckningar och grafik öppnades i Karlskoga Konsthall den 10 augusti 2002. Vännen och kollegan John Waller sammanställde ett litet urval av hans mer är 4000 verk ur den efterlämnade stora samling, som donerats av arvingarna till Karlskoga Kommun, som beslutat att ta emot gåvan.
Bild: Ylva, torrnålsgravyr.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2020. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »