HARALD LINDBERG

HARALD LINDBERG
Bildkonstnär och poet. Född, 26 Januari 1901, död 4 Augusti 1976. Harald Lindberg föddes i Björkö - Arholma i Stockholms norra skärgård i byn Rumshamn, Det var ett litet skärgårdshemman. Fadern var styrman i segelflottan och senare pråmskeppare. Modern uppmärksammade tidigt Haralds intresse för att teckna. Han har från tidig ålder tecknat vad han såg omkring sig, som livet i byn och framför allt de fartyg som passerade i farleden utanför hemmet. Barnteckningarna finns bevarade. Som ung gick Harald till sjöss, som de flesta unga pojkar i skärgården. Han gjorde ett par resor som jungman i handelsflottan till bl. a. Sydamerika och Sydafrika. Ständigt hade han ett skissblock i fickan och dokumenterade allt han såg. Vid 23 års ålder mönstrade han av och sökte till Konstakademien i Stockholm. Lärare på akademien var Carl Wilhelmsson och Albert Engström. Han träffade sin blivande hustru Märta och de bosatte sig vid Kornhamnstorg i Stockholm. Stockholm blev hans bas och umgänget bestod av den tidens unga litterära och konstnärliga kamrater. Vänner som Eyvind Johnson, Ivar Lo Johansson, Josef Kjellgren, Nils Ferlin Roland Svensson, Lillebror Söderlund med flera, ingick i vänkretsen. Han bodde i Stockholm hela sitt vuxna liv på Urvädersgränd med utsikt över Slussen. Familjen bestod av fru Märta och döttrarna Kerstin, Märit och Eva. Så småningom skaffade han sig egen ateljé, alltid i trakterna runt Slussen, såsom Stadsgården 18 (legendariskt konstnärshus), vid Londonviadukten, i Stockholms Sjömanshus vindsvåning och sist på Södermalmstorg 4. Dessa utsikter och utblickar erbjöd honom också ständiga motiv och är en viktig del i hans produktion. Hav och båtar var naturligt ett av hans stora intresse och inspirationskälla. Hur båtarna förhöll sig i sjön, rörelsen och rytmen var för honom ett ständigt studieobjekt. Rytm och ljus kan man säga var ett intressant tema i hans måleri. Liksom skärgården och naturen på öarna och i havsbandet. Han var engagerad i skärgårdsfrågor och såg de förändringar i miljö och kultur som skärgården genomgick under hans tid. Han var exempelvis anlitad som sakkunnig när Skärgårdsstiftelsen bildades.Harald skrev också poem och artiklar i skärgårdssammanhang. Han medverkade i utgivningen av Rospiggen, samt i dagstidningar och kulturtidskrifter. Mellan 1959 – 1970 gjorde han ett större antal litografier en del samlade i portföljer om fem blad med namn som Kustband, Hav och kust, Svensk sjöfart, Nära havet. Hans konstnärskap kom att omfatta många olika områden. Tidigt blev han anlitad för offentliga verk. Nämnas kan muralmålningar som Juniskäret i Brantingskolan i Uppsala, Hamnstyrelsen i Stockholm, Lasarettet i Norrtälje, kyrkorna i Arholma och Björkö-Arholma, S:t Botvids Kapell,(gobeläng). Sjöbefälskolan i Göteborg, Spånga gymnasium. Även många glasfönster i kyrkor bär hans signatur. Nysätra kyrka, Gudhem, Österunda, Valbo kyrka, Katrinebergs kapell, Teda, Ransbergs och Rånäs kyrkor. Inte minst professor Bervens fönster på Radiumhemmet,1945, med en hyllning även till Marie Curie. Samtliga utförda på Ringströms glasmästeri i Stockholm. Även som illustratör var han frekvent nyttjad bland annat till hans samtida som Vilhelm Moberg och Ivar Lo, även bokomslag. Det var i olika publikationer men ofta i tidningen Vi. Han gjorde också teckningarna i Strindbergs ”Hemsöborna” upplaga 1949, den första i oredigerat skick.(Dessa teckningar användes senare som scenanvisningar i filmen med Allan Edwall och Sif Ruud.) Till och med ett litet frimärke gjorde han, ett 30-öres med en strätta på. Hans intresse för människor visade sig i hans porträttmåleri. Spontant kunde han grabba tag i någon för att teckna eller måla, men detta resulterade även i många offentligt beställda porträtt av vilka flera finns i Gripsholms porträttsamling och på andra institutioner och företag. Sjö, hav, båtar, skärgård och Stockholm finns i hans motivkrets men också porträtt av människor i livets alla skeden. Han hade en stor och beundrande publik och många är det som har hans verk i sin ägo. Minnesutställningen på Konstakademien i Stockholm 1978 slog publikrekord! Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet Stockholm Stockholms Stadsmuseum, Prins Eugéns Waldemarsudde, Gustaf Vl Adolfs samling, Gripsholms porträttsamling, Östersund museum, Västerås museum, Roslagsmuséet, Sjöfartsmuséet i Älmsta m.fl. kommuner och landsting. Litteratur: Martin Strömberg: ”Juniskäret” Hökerbergs förlag 1963. Teddy Brunius: Harald Lindbergs Kyrkliga konst, Ärkestiftets Årsbok1979/80. Teddy Brunius: Julpost 1966. Teddy Brunius: Harald Lindberg 100 år. Roslagens Fornminnesförening 2001. Martin Strömberg/Roland Svensson: Svenska Kryssarklubbens årsbok 1977. Rolf Sellgard: Tidskriften Synpunkt 6/7 1978. Stocholms Länsmuseum. Katalog 1988-1990. Minnesutställning. M.fl. Större utställningar i urval:
1935 Första separatutställningen: Fahlcrantz , Stockholm. 1942, Konstnärshuset, Stockholm, 1951 Konstakademien, Stockholm 1957 Konstnärshuset, Stockholm, 1971 Sjöhistoriska Museet, Stockholm, 1978 Minnesutställning, Konstakademien, Stockholm 1980 Kalmar Konstmuseum, 1988 – 1990 Vandringsutställning, Stockholms Länsmuseum, 1992Västerås Konstmuseum, 2001 HL 100 år. Norrtälje Konsthall, och Stadsbibliotek samt Roslagsmuséet. Kommentar: Harald hade i sitt liv många utställningar i Sverige och utomlands. De offentliga verken är fler än vad här har redovisats.
Bild: Bogserbåt vid Slussen.


Mer info om HARALD LINDBERG»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2022. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »