MARTIN ANDERSSON

MARTIN ANDERSSON
Krukmakare. Född 1884 i Arvikatrakten, död 1963. Han arbetade hos krukmakaren Ivar Johansson i Oppstuga där Åke Svensson Warnstad gick i lära och hos Axel Nilsson i Oppstuga, vars verkstad han senare övertog. Han arbetade främst med hushållsgods och gjorde även prydnadsföremål för Hilma Persson-Hjelm i Arvika. Även hans son Ragnar Andersson 1913-1997 arbetade i verkstaden från 1930-talet och senare i den nya verkstaden i Ålgården till 1957.
Bild: Lergodsskål.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »