LIS ZWICK

LIS ZWICK
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född 1942 i Köpenhamn, Danmark, död 22 maj 2020. Sedan 1963 bosatt på Drakabygget i Skåne. Utbildning: Konstakademien i Århus för professor Niels Lergård. Grafisk Höjskola och Den fria experimentalskolan i Köpenhamn, samt Bauhaus Experimentalskola i Sverige. Hon gjorde studieresor till Frankrike, Italien, Grekland och Mexiko. Gift från 1969, med konstnären Jørgen Nash, död 2004. Hon arbetar med måleri, grafik, teckningar, collage och gouache. I sitt måleri, även i emalj, har hon utvecklat en explosivt koloristisk stil med anknytning till COBRA, där såväl täckande färgflak som skira, upplösta och halvt figurativa formelement ingår i de expressiva kompositionerna. Utställningar: Sedan 1963 ett femtiotal separat och grupputställningar i in och utlandet bland annat i Lund, Helsningborg, Malmö, Stockholm, Göteborg, Södertälje, Köpenhamn, Amsterdam, Tokyo, Yokohama och Paris. 1972 Alternativ Documenta, Kassel Situationisterna Galerie Alliance. 1973 Utopier, realiteter, Lunds Konsthall. 1975 Kvinnofolk, Malmö Konsthall. 1975 The travelling Museum All Around Europé, Galleri 38, Köpenhamn. 1976 Galleri Heland, Stockholm, Münchens Konstförening. 1977 Tårnby Rådhus, Köpenhamn. Representerad: Helsingborgs Konstmuseum, Eskilstuna Konstmuseum, Södertälje stads samlingar, Malmöhus landstings samlingar, Malmö Museum, Kristianstads Landstings samlingar, Göteborgs stads samlingar, Kastrupsgårdsamlingen, Köpenhamn, Sonja Henie-Onstad Museum, Moderna Museey, Mexiko City. Offentlig utsmyckning: Midsommardraken, 50 meter plank i Eskilstuna med Jörgen Nash och Kelvin Sommer. Draksådd, med Jörgen Nash, Lund Universitet. Don Quixote, på sin häst Rosinante, Dersdener Bank, Kassel. Det står alltid nya blommor på graven, Asger Jorn in memoria, Fiskebäcksskolans aula, Göteborg, Antilopenskolan i Klippan.
Bild: Konstnär Lis Zwick.


Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2023. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »