INGEGERD GÄRTNER Lilja

INGEGERD GÄRTNER Lilja
Bildkonstnär tecknare, grafiker, pedagog, född 1916 i Stockholm, död 2006. Hon kom in på Konstfack i Stockholm i 16-årsåldern och var färdig teckningslärare 1937. Hon studerade även vid Konstakademins etsningslinje för Harald Sallberg.
Hennes tidiga arbeten bestod av etsade porträtt och blomsterbilder.
Efter giftermål på 1940-talet flyttade hon till Värmland och bosatte sig utanför Arvika. Familjen gjorde resor till såväl svenska som utländska mål. Resorna satte spår i hennes konst. Den bysantinska konstens stramhet och allvar blev bestående intryck.
Några norrlandssomrar gav inspiration till naturmotiv i torrnål. Det tycktes som om något lossnat i hennes skapande. Kattor, kor, självporträtt, interiörer och stilleben blev därefter hennes motiv. Från att på 1940-talet etsa klassiska, mer noggranna och detaljerade grafiska blad till att under 1980 och 1990-talet experimentera och hitta friare uttrycksformer med förenklade material och processer. Ett nytt konstnärligt uttryck, monotypin, visade sig passa henne utmärkt. En glimmande, sagolik värld öppnar sig i dessa abstrakta bilder som bara trycks en gång. I dessa monotypier har hon lämnat den föreställande bildvärlden. Hon har anammade den tidiga modernismens abstrakta formspråk och ljusa färger, till skillnad från den svart-vita grafiken, som kännetecknat merparten av hennes produktion genom åren.
Minnesutställning, Rackstadmuseet Arvika 2007.
Uppsala Konstmuseum mottog i början av år 2007, en större donation av grafiska blad efter hennes bortgång 2006.
1969 blev hon metodiklärare i bild vid Lärarhögskolan i Uppsala.

Bild: Litografi.


Mer info om INGEGERD GÄRTNER Lilja»

Om amanda

Lexikonett amanda, är en del av KULTUR1.se Sveriges Kulturnät Copyright © 2004-2019. KULTUR1.se Sveriges Kulturnät.
Läs mer om Lexikonett amanda »